Exempel på några av våra kunder

 

Vi har anlitats av några av Sveriges mest intressanta aktörer för att bistå med vår kompetens inom HR Plus, HR System, löneadministration, lönehantering och lönesystem.

Stöd vid införande av nytt lönesystem för koncernbolag och butiker

Göteborg. Stöd vid uppbyggnad av Shared Service Center Lön.

Stöd vid införande av nytt lönesystem, samt uppbyggnad av löneavdelning

Stöd vid uppbyggnad av Shared Service Center Lön

Stockholm. Upphandling för lönesystem samt rekrytering av lönepersonal.

Stockholm. Stöd i HR-Plus.

Stockholm. Stöd vid upphandling av nytt Lön och Hr-system

Stockholm. Stöd som lönespecialist etc.

Stockholm. Förstudie av tidsystem etc.

Göteborg. Utveckling HR-Administration.

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se