Löneadministration

Vår styrka vilar i effektivisering och modernisering av administration, processer och rutiner kopplat till lön. Vi utgår från era behov och bistår med vår kompetens där behoven finns och hjälper er att åstadkomma en smidig och effektiv lösning för er lönehantering.

Nedan finner ni några av metoderna som kan hjälpa ert företag att få effektivare löneadministration och lönehantering.

I vårt arbete tillämpar vi 5 metoder för effektiv löneadministration och lönehantering.

  • Vi kliver in som lönekonsult och hjälper er på plats som löneadministratör/lönespecialist eller bidrar med all vår kunskap där vi tar över och sköter hela er löneadministrering och lönehantering i vår lönebyrå
  • Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskap i flera olika löne- och HR-system och vi kan skapa anpassade lösningar efter de behov som finns. I vår verktygslåda av system och program finns bland annat HR Plus, Agda och Hogia
  • Vi analyserar era rutiner och processer och erbjuder support till både chefer och anställda. Analysen ger en rapport i vilken vi presenterar konstruktiva förslag på förbättringsåtgärder som vi sedan hjälper er att genomföra
  • Vi hjälper er till en lösning i Shared Service Center för lön och HR och vi har lång erfarenhet från en rad olika lösningar gällande uppbyggnad och bemanning
  • Vi hjälper också företag att organisera och bygga upp supportfunktioner inom lön och HR