Rekrytering inom HR

Behöver ert företag utöka verksamheten med en HR-assistent? Eller är ni i processen att tillsätta en HR-chef? Oavsett era rekryteringsbehov inom HR bistår vi er som HR-konsult eller hjälper er i rekryteringsprocessen för att tillsätta en eller flera HR-funktioner till ert företag.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens vid rekrytering av HR-personal över hela spektrat – från HR-administratör till renodlad HR-specialist. I rekryteringsprocessen kan vi bistå med enstaka insatser likaväl som det övergripande helhetsgreppet.