Hjälp med rekrytering

Med vår erfarenhet av chefsarbete inom lön och HR har vi lång erfarenhet av rekryteringsarbete vid tillsättande av nyckelroller både inom HR och lön. Om ert företag står inför nya utmaningar och behöver anställa kompetenta och erfarna personer till viktiga roller inom företaget så kan vi hjälpa till.

Vi kan hjälpa till med rekrytering av löneadministratörer, lönespecialister, chefer och assistenter inom HR och många andra roller för att er organisation ska kunna växa på ett så bra sätt som möjligt. VI kan både ta en övergripande roll i rekryteringsarbetet eller bistå med enstaka insatser.