Utbildning

Vi erbjuder utbildning i flera olika former och för flera olika funktioner. Det kan röra sig om utbildning kopplat till ett visst lönesystem eller relaterat till rutiner och processer. Med vår långa erfarenhet av olika system och olika funktioner kan vi hjälpa ert företag med fortbildning och löpande utbildning där behoven uppstår.

Utbildning kan ske för specifika administrationsfunktioner eller för slutanvändare och vi erbjuder utbildning i HR-Plus, HR-Plus Webb samt inom systemen Hogia och Agda PS.