Exempel på några av våra kunder

Vi har anlitats av några av Sveriges mest intressanta aktörer för att bistå med vår kompetens inom HR Plus, HR System, löneadministration, lönehantering och lönesystem.

ICA Sverige AB

Stöd vid införande av nytt lönesystem för koncernbolag och butiker

Apotek hjärtat AB

Stöd vid införande av nytt lönesystem, samt uppbyggnad av löneavdelning

Bonnier Solutions AB

Stöd vid uppbyggnad av Shared Service Center Lön

Samedio Affärsservice AB

Göteborg. Stöd vid uppbyggnad av Shared Service Center Lön.

Fujitsu Sweden AB

Stockholm. Stöd vid upphandling av nytt Lön och Hr-system

Pysslingen Förskolor och Skolor AB

Stockholm. Upphandling för lönesystem samt rekrytering av lönepersonal.

Praktikertjänst AB

Stockholm. Stöd i HR-Plus.

Kindwalls Sverige AB

Stockholm. Stöd som lönespecialist etc.

Sveriges Radios Förvaltnings AB

Stockholm. Förstudie av tidsystem etc.

Stampen AB

Göteborg. Utveckling HR-Administration.